Saltar al contenido

La Diputació de Barcelona elabora tres Guies sobre la protecció de dades i el comerç urbà

La normativa entorn a la protecció de dades és una qüestió cabdal tant per al teixit comercial com per a la ciutadania, entesa com a persones consumidores, donada la seva repercussió tant jurídica com econòmica si no se’n fa un bon ús de les mateixes.

Per aquest motiu, la Diputació de Barcelona ha elaborat tres guies sobre la protecció de dades adreçada a comerciants, Associació de Comerciants i tècnics municipals.

Les guies, que s’han fet amb una redacció més facilitadora pel coneixement dels diferents col·lectius, tracten aspectes com què vol dir el tractament de les dades, qui n’és el responsable, quins són els drets que s’han de garantir, el seu tractament o quin és el regim sancionador entre d’altres aspectes.

Les tres Guies, elaborades per la Diputació de Barcelona, es poden consultar en el següent enllaç clicant al col·lectiu corresponent.

Fuente: Diputació de Barcelona

AGECU - Asociación Española para la Gerencia de Centros Urbanos