Saltar al contenido

La regulació de les APEUS a l’estat espanyol

Director general de Comerç, Jordi Torrades i Aladrén

Catalunya és pionera a l’estat espanyol a regular la creació de les àrees de promoció econòmica urbana (APEUs), amb una Llei aprovada pel Parlament a finals de l’any 2020. Es tracta d’una norma que es fonamenta en  un nou model de gestió basat en la col·laboració publicoprivada, inspirat en el model d’èxit dels Business Improvement Districts (BIDs), implementats des de fa 50 anys.

A dia d’avui, tenim constància que més d’una vintena de municipis catalans tenen en marxa el procés per implantar una APEU. Aquesta dada confirma, d’una banda, la validesa d’aquest instrument per a la millora de competitivitat del comerç de les nostres ciutats. De l’altra banda, l’adequació d’aquesta regulació a les necessitats reals del territori, amb una gran implicació per part dels ens locals i els agents econòmics i socials.

Doncs bé, el govern espanyol està impulsant un avantprojecte de llei de regulació de les Àrees de Promoció Econòmica que pretén tenir caràcter bàsic i, per tant, aplicable a totes les Comunitats Autònomes.

Aquesta regulació xoca de manera frontal en alguns aspectes essencials amb la llei 15/2020, de 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) de Catalunya, molt més facilitadora i amb una major sensibilitat cap a la seva creació.  

Una proposta de legislació espanyola que des de la Generalitat considerem del tot innecessària ja que, més enllà d’alguns punts de col·lisió entre ambdós redactats, també existeix una qüestió prèvia de principis.

Com ja ha succeït en diverses ocasions, que Catalunya compti amb competències exclusives en matèria de comerç fa que l’estat espanyol interpreti la normativa com a bàsica, amb la lògica invasió competencial.

Des de la Generalitat, al llarg d’aquests darrers mesos, hem defensat aquesta posició en el grup de treball amb l’Estat. Això ha permès que la norma espanyola quedés reduïda als nou articles actuals i es minimitzés el seu impacte.

Tanmateix segueix xocant en cinc punts concrets amb la nostra normativa.  

Seguirem de prop l’evolució del redactat de la llei espanyola en defensa d’unes competències que ens són pròpies i en defensa del teixit comercial i del territori.

Us animo a consultar l’informe d’impacte de l’avantprojecte de llei realitzat des de la direcció general de Comerç, el text del Anteproyecto de Ley básica reguladora de las Áreas de Promoción Económica i un vídeo explicatiu.

Fuente: ccam.gencat

Etiquetas:
AGECU - Asociación Española para la Gerencia de Centros Urbanos