Saltar al contenido

La Generalitat destina 9,2 milions d’euros al pla anual de subvencions per al comerç, l’artesania i la moda

La Generalitat, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, destinarà aquest any 2023 un total de 9,21 milions d’euros a enfortir el model català de comerç, promoure la competitivitat i la innovació del teixit comercial i donar suport a les empreses i professionals del sector de la moda i l’artesania en els seus reptes específics. Alguns dels reptes que afronta el sector són fomentar la competitivitat del comerç català, generar models de negocis comercials competitius o prestigiar al sector comerç. Així mateix, el pla també preveu la internacionalització de les marques catalanes de moda, la comercialització dels seus productes, la promoció de la sostenibilitat i la tecnologia aplicada a la indústria de la moda (fash-tech), i l’impuls del sector artesanal potenciant la seva competitivitat i prestigi, entre d’altres accions.

Els ajuts de la convocatòria ordinària del CCAM es corresponen amb deu programes que volen oferir un suport integral a les empreses i professionals dels sectors del comerç, l’artesania i la moda. Aquests programes són:

  • Suport a les entitats representatives del sector del comerç: Aquest programa té l’objectiu de donar suport a les entitats més representatives del sector comercial. La subvenció atorgable cobreix fins al 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 40.000 euros.
  • Suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda: Aquest programa pretén enfortir el model associatiu i dotar-lo d’eines per afrontar els seus reptes de present i futur. La subvenció atorgable cobreix fins al 65% del cost de les accions subvencionables, amb uns màxims de 26.000 euros en el cas de les entitats territorials, les associacions de mercats sedentaris i no sedentaris, i els gremis i entitats sectorials d’àmbit nacional o d’àmbit barceloní, 12.000 euros per als gremis o entitats sectorials d’àmbit comarcal i local i 8.000 euros per a empreses agrupades (cooperatives o centrals de compra).
  • Suport per als establiments emblemàtics o singulars: Aquest programa que per primera vegada entra en les línies ordinàries del CCAM, pretén donar suport al manteniment i preservació dels comerços amb valor històric o als establiments emblemàtics. S’hi podran acollir tots aquells establiments comercials que han exercit l’activitat comercial, inclosa la de caràcter artesanal, durant més de cent anys en un mateix local o indret, i que s’han dedicat a la venda de productes artesanals, tradicionals o singulars. Aquest nou programa subvencionarà qualsevol despesa d’inversió per al manteniment i millora d’aquests establiments fins a un màxim de 25.000 euros, amb un cofinançament màxim del 50%.
  • Suport per a l’obertura de comerços i per a la reforma i millora d’establiments i de parades de mercats sedentaris i no sedentaris: Aquest programa pretén dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. La subvenció atorgable cobreix fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros. Destaca en aquest programa un nou àmbit destinat a cobrir aquelles despeses derivades de l’adaptació de les portes dels establiments a la nova normativa de Mesures d’estalvi i eficiència energètica. El CCAM en aquesta nova convocatòria de subvencions incorpora com a novetat aquest nou àmbit per respondre a les demandes del sector i per atendre a tots aquells comerços que ja han adaptat o estan pendents de fer-ho, les portes del seu establiment, a la nova normativa (Reial Decret Llei 14/2022 d’1 d’Agost del 2022 de Mesures d’estalvi i eficiència energètica). El rang temporal en aquest àmbit s’amplia i s’acceptaran despeses des del 1 d’agost del 2022 fins al 31 de desembre del 2023, perquè no quedi fora cap possible beneficiari.
  • Suport als municipis en l’àmbit del comerç: Aquest programa vol donar suport als municipis en la lluita contra la desertització comercial, fomentant l’ocupació de locals buits i la dinamització dels seus eixos. La subvenció atorgable és de fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 7.000 euros per a la definició de projectes per ala recuperació de locals buits, i de 10.000 euros per a la implementació dels esmentats projectes.
  • Suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS): Aquest programa vol promoure la creació d’aquestes àrees comercials al país. Els ajuntaments i associacions territorials que la demanin podran rebre una subvenció d’un màxim de 20.000 euros que cobriria fins al 90% de la despesa subvencionable.
  • Transformació digital de de les marques de moda: Aquest programa vol fomentar la competitivitat de les empreses del sector de la moda a Catalunya donant suport a la transformació digital dels seus models de negocis per tal de dur a terme de forma més competitiva el disseny, la fabricació, la comercialització i la promoció dels seus productes. La subvenció atorgable és de fins al 65% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 4.000 euros.
  • Millora del grau de sostenibilitat i circularitat de les marques de moda catalanes: Aquest programa pretén fomentar la competitivitat de les empreses del sector de la moda a Catalunya donant suport a la incorporació de processos, eines i matèries sostenibles que millorin el grau de circularitat dels seus productes així com la recuperació i reciclatge dels residus generats de la seva activitat. La subvenció atorgable és de fins al 65% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 4.000 euros.
  • Creixement i competitivitat de l’empresa artesana: Aquest programa busca potenciar el creixement i la competitivitat del sector de l’artesania, donant suport a la seva transformació digital, internacionalització i comercialització, així com reforçar l’estructura de les empreses artesanes, dotant-los d’eines per a la infraestructura, gestió i processos de producció sostenibles. La subvenció atorgable és de fins al 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 2.500 euros.
  • Suport als municipis en l’àmbit de l’artesania: Aquest programa busca fomentar la implantació d’establiments d’activitats singulars de caràcter artesanal, especialment amb l’obertura de locals buits, prestigiar les fires i fires-mercats d’artesania, i dinamitzar els museus i centres d’interpretació de l’artesania. La subvenció atorgable és de fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 7.000 euros.

Més informació sobre les convocatòries de subvencions del CCAM 

Fuente: ccm.gencat.cat

AGECU - Asociación Española para la Gerencia de Centros Urbanos